Boeken en Brochures

 

De omgang met hoogbegaafde kinderen deel I (Hooft)

Een praktische en zeer volledige gids met duidelijke informatie over het omgaan met hoogbegaafde kinderen, vanaf de babytijd tot en met de adolescentie. Dit boek bevat vele richtlijnen en tips voor ouders en zorgverleners.

 

De omgang met hoogbegaafde kinderen deel II (Hooft)

Het tweede deel van De omgang met Hoogbegaafde Kinderen gaat veder in op het eerste deel en richt zich voornamelijk op het onderwijs. In dit deel zult u vele tips en handreikingen aantreffen over hoe je een hoogbegaafd kind het beste in de groep kunt begeleiden.

 

 

Help een Hoogbegaafd Kind - Eigenschappen

In Help een Hoogbegaafd Kind - Eigenschappen vind u algemene informatie over hoogbegaafdheid. Deze brochure is de eerste van de reeks en bevat zoals de titel laat zien veel informatie over kenmerken en eigenschappen van hoogbegaafden.

 

Help een Hoogbegaafd Kind - Op de Basisschool

De brochure biedt in compacte vorm een schoolplan dat in de praktijk al is ingevoerd. Dit is een uitstekende leidraad voor basisscholen die bezig zijn met de opzet van een schoolplan voor hoogbegaafden, of nog moeten starten met deze opzet.

 

Help een Hoogbegaafd Kind - Artikelen

In Help een Hoogbegaafd Kind - Artikelen vindt u vele wetenschappelijke artikelen over hoogbegaafdheid. Als u kennis wilt nemen van de feiten achter hoogbegaafdheid kunt u deze brochure als een goede inleiding beschouwen.

 

Help een Hoogbegaafd Kind - De Praktijk

In Help een Hoogbegaafd Kind - De Praktijk vindt u vele verhalen over en van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Deze brochure geeft u een goed beeld van hoe hoogbegaafden zelf diverse situaties ervaren en ermee om gaan.

 

Help een Hoogbegaafd Kind - De Zorgsector

In Help een Hoogbegaafd Kind - De Zorgsector wordt de hulp aan hoogbegaafde kinderen door diverse deskundigen uit de zorgsector nader belicht. Deze brochure is aan te raden voor personen werkzaam in de zorgsector zeker wanneer zij met hoogbegaafden te maken hebben.

 

Help een Hoogbegaafd Kind - De Peuterspeelzaal

Met Help een Hoogbegaafd Kind - De Peuterspeelzaal beogen wij u een handreiking voor de herkenning en begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong op de peuterspeelzaal te geven. Juist op deze leeftijd is het essentieel kinderen vroegtijdig te herkennen.

 

Help een Hoogbegaafd Kind - Consultatiebureau- en Schoolartsen

In Help een Hoogbegaafd Kind - Consultatiebureau-en Schoolartsen worden punten aangegeven waaraan de consultatiebureauarts of de schoolarts de baby of peuter met een ontwikkelingsvoorsprong kan herkennen.

 

Help een Hoogbegaafd Kind - 10+

In Help een Hoogbegaafd Kind - 10+ wordt de begeleiding van hoogbegaafde kinderen van tien jaar en ouder beschreven. Deze brochure richt zich op de basisschool en kan gezien worden als een handlijn voor groep 7 en 8.

 

Faalangst

Dit themanummer bevat een verzameling artikelen rondom het thema faalangst. Faalangst is niet een fenomeen dat zich exclusief bij hoogbegaafde kinderen voordoet, maar het is wel een extra aandachtspunt omdat het, als gevolg van hoogbegaafdheid, in de loop van de tijd kan worden ontwikkeld.

 

Meervoudige Intelligentie

Dit themanummer bevat een verzameling artikelen over de meervoudige intelligentietheorie van Gardner. Gardner onderscheidt in totaal acht intelligenties waarin een ieder kan uitblinken, maar waarin bijna nooit iemand in alle acht uitblinkt.

 

Onderpresteren

Dit themanummer bevat een verzameling artikelen over onderpresteren. De aanleiding voor het samenstellen van dit boekje is de enorme hoeveelheid vragen die het LICH krijgt over onderpresteren. Het LICH hoopt hiermee een duidelijker beeld te kunnen geven over dit thema.

 

De Opvoeding Thuis

In dit themanummer krijgen ouders handvatten voor thuis aangereikt. Hoe kan ik het beste omgaan met mijn kind? Ook komt er een aantal onderwerpen aan de orde, zoals bijvoorbeeld onderpresteren met tips hoe ouders hier thuis mee om kunnen gaan.

 

Testen en Begeleiding

Dit themanummer behandelt veelvoorkomende problemen bij hoogbegaafde kinderen. De oplossingen die in dit nummer worden aangereikt richten zich voornamelijk op het bieden van professionele hulp in de vorm van testen en therapie├źn.

 

Beeld-denken

Doe je ogen dicht en denk aan het woord boom. Wat zie je? De meeste mensen zien dan de letters B-0-0-M voor zich. Een beelddenker ziet echter een prachtige boom, met bruine stam, groene bladeren, wuivend in de wind. Het Themanummer Beeldenken gaat exact hierop in.